Certyfikat Koszerności

w Polsce

Fundamentem zasad koszerności jest zapis,
który znajduje się w Torze (Ks. Kapłańska 11:45):
„Będziecie święci, bo Ja (Bóg) jestem święty”.dowiedz się więcej

Koszerność

Prawa koszerności opierają się na pismach Tory, Pięcioksięgu Mojżeszowego. Tora podaje nam, jakie zwierzęta, drób i ryby możemy jeść, wskazuje zasady uboju zwierząt i drobiu, wymaga od nas oddzielania mięsa od mleka.

Fundamentem zasad koszerności jest zapis, który znajduje się w Torze (Ks. Kapłańska 11:45):


„Będziecie święci, bo Ja (Bóg) jestem święty”.

To przykazanie jest nadal przestrzegane przez tradycyjnych Żydów na całym świecie. Dotyczy to faktycznie spożywanej żywności, a także sprzętu kuchennego (garnków, patelni, piekarnika itp.) używanego do przygotowywania koszernej żywności.

Jak uzyskać certyfikat koszerności?

W Polsce certyfikaty koszerności przyznaje min. Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich.

Certyfikat koszerności potwierdza, że w zakładzie stosowane są wyłącznie surowce koszerne a proces produkcji został sprawdzony przez Rabina.

Uzyskanie tego zaświadczenia rozpoczyna się od przesłania przez firmę szczegółowych specyfikacji produktu (skład, schemat linii produkcyjnej, wykaz temperatur stosowanych przy produkcji, lista dostawców surowców itp.), którego produkcję chce objąć certyfikatem oraz innych produktów wytwarzanych na tej samej linii. Wszystkie dane należy przesłać drogą email'ową w formie wypełnionej tabelki.


Kliknij aby pobrać
dokumenet do wypełnienia


Po uzyskaniu potrzebnych informacji i sprawdzeniu ich Rabin, bądź osoba przez niego wyznaczona (tzw Maszgijach), udaje się na wizytację do zakładu produkcji.

Koszty certyfikacji to jednorazowa opłata za certyfikat na 12 miesięcy na 1 lub więcej produktów (ilość produktów zgłoszonych do certyfikacji, zależy od producenta / firmy zgłaszającej) dodatkowo firma ponosi koszty dojazdu do zakładu produkcyjnego. Wstępną wycenę certyfikatu możemy przeprowadzić na podstawie informacji o produktach. Rachunek wystawiany jest po wizycie, w momencie gdy Rabin zatwierdzi raport przedstawiony mu przez Maszgijacha.


Uwaga! jeżeli po wizycie w zakładzie procedura nie może zostać zakończona pomyślnie firma zlecająca certyfikację obciążana jest zwrotem kosztów wizyty i pracy Maszgijacha.

Średnio proces certyfikacji trwa ok 6 tygodni lub dłużej w zależności od kalendarza świąt, kalendarza wyjazdów Rabina, lokalizacji zakładu produkcyjnego oraz złożoności produktu.

Certyfikat obowiązuje przez 12 miesięcy, tekst dokumentu jest w języku angielskim, umieszczona jest na nim nazwa produktu, nazwa producenta i/ lub nazwa firmy na zlecenie, której wytwarzany jest dany produkt oraz miejscowość, w której ulokowany jest zakład produkcyjny. W ramach certyfikacji firma może uzyskać oryginalny symbol koszerności Naczelnego Rabina Polski, który można umieścić na etykiecie produktu.

W trakcie 12 miesięcy obowiązywania certyfikatu koszerności producent zobowiązany jest do używania tylko i wyłącznie surowców koszernych przedstawionych w trakcie procedury certyfikacji (dotyczy to także surowców stosowanych przy produktach nieobjętych certyfikatem). Wszelkie ewentualnie zmiany muszą być odpowiednio wcześniej zgłaszane w celu ewentualnego zatwierdzenia.

Michael Joseph Schudrich

Naczelny Rabin Polski

Rabin Michael Schudrich jest historykiem i religioznawcą. Urodził się w Nowym Jorku. Jego rodzina wywodzi się z Baligrodu z podkarpackich okolic Leżajska, Bobowej i Leska, a także Szczuczyna i Stanisławowa, miejsc uświęconych tradycją chasydzką. Studiował religioznawstwo na State University of New York i historię na Uniwersytecie Columbia. W 1980 roku został ordynowany na rabina konserwatywnego w Jewish Theological Seminary of America. Natomiast ordynację ortodoksyjną otrzymał w roku 2000 z rąk rabina Moshe Tendlera z Yeshiva University.

W latach 1983-1989 przebywał w Japonii, gdzie pełnił rolę rabina w Tokio oraz nauczał historii i kultury żydowskiej. Jeszcze podczas studiów od roku 1973 odwiedzał Polskę wielokrotnie, a w 1990 roku rozpoczął pracę w Warszawie dla Fundacji Ronalda S. Laudera. Od 2000 roku rabin Łodzi i Warszawy, a od 2004 roku Naczelny Rabin Polski. Członek Rabinatu Rzeczypospolitej Polski i Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Pełni znaczącą rolę w kontaktach chrześcijańskożydowskich i polsko-żydowskich. Pomagał przy tworzeniu żydowskich szkół i ośrodków kultury - popularne także wśród poza środowiskiem żydowskim, stały się naturalnymi ośrodkami dialogu międzykulturowego. Rabin Schudrich jest członkiem Conference of European Rabbis oraz Rabbinical Conference of America.

Urząd Naczelnego Rabina Polski istniał w okresie międzywojennym. Po wojnie próbowano go wskrzesić dopiero u schyłku komunizmu w 1988 r. Wtedy objął go rabin Menachem Joskowicz. W 1999 r. funkcję tę zlikwidowano aż do roku 2004. Wtedy to Zarząd Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o przywróceniu urzędu Naczelnego Rabina Polski. Wybrany Naczelnym Rabinem Polski, Michael Schudrich zobowiązywał się tym samym do wielu obowiązków wobec wspólnoty główny min. rabin koordynuje wszelkie sprawy związane z koszernością i jest jedyną osobą upoważnioną do wydawania certyfikatów koszerności z ramienia Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Poznaj nasz zespół

Kalina Kościńska

Koordynator ds. koszerności


Paweł Pinchas
Bramson

Maszgijach - Inspektor ds. koszerności

Avraham Levi
Kamieniecki

Maszgijach - Inspektor ds. koszerności

Tomasz Icchak
Krakowski

Maszgijach - Inspektor ds. koszerności

Kontakt

Osobą koordynującą procedurę certyfikacyjną jest Pani Kalina Kościńska.


+48 509 135 833

warsaw.certificate@gmail.com